15.12.2018 г. Обработка камня

15.12.2018 Начало работ